Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 6E

6E RAID (zwany również RAID 6 Ulepszone) – zmiany rozszerzonego RAID tablicy z wbudowanym „hot-wolnym” dysku, układ jest analogicznym do RAID 5 i RAID 6 nadmiarowy RAID w tym układzie jest aktywną część bloku.

System RAID 6E dystrybuuje I/O na wszystkich dyskach, w tym na dysku zapasowym, zmniejszając w ten sposób obciążenie na każdej płycie i zwiększając ogólną wydajność systemu. Warto zauważyć, że 6E System RAID nie oddziela jednego konkretnego dysku „rezerwowego”, jak to jest w RAID 5 i RAID 6, oddzielny napęd nie jest przydzielony jako „parytet”. Rezerwowe bloki w systemach RAID 5E i RAID 6E są na końcu tablicy, natomiast 5EE RAID są zintegrowane i są rozproszone po całym układzie.