KOPIOWANIE DYSKU

Kopiowanie dysku to proces, który stosujemy najczęściej w przypadkach:

  • chęci zabezpieczenia danych
  • duplikowania zawartości (klonowanie gotowych już systemów jak maszyny wirtualne itp.)
  • wybiórcze kopiowanie danych na potrzeby ich przekazania
  • kopiowanie danych w celu zrobienia obrazu nośnika na potrzeby analizy w procesie odzyskiwania danych

Definicja – co oznacza oprogramowanie klonujące?

Oprogramowanie do klonowania to szereg narzędzi przeznaczonych do tworzenia pełnej kopii dysku twardego do pliku obrazu. Ta kopia może być użyta do zduplikowania zawartości dysku twardego na tym samym komputerze lub na nowym komputerze. Sklonowany dysk jest kopią bitową.


Na stronie tej opiszemy

jak skopiować dysk?

kopiowanie

Do tej operacji użyjemy oprogramowania DMDE, które możemy pobrać stąd.

Musimy wiedzieć jaką wersje należy ściągnąć na dysk. screen ze strony dmdeMy opisujemy tu wersję dla Windows.  Program po ściągnięciu rozpakowujemy do jakiejś lokalizacji np: może to być folder na pulpicie. Uruchamiamy go i wybieramy język instalacyjny polski.

Następnie klikamy w MENU “Narzędzia” i wybieramy opcję “Kopiuj sektory…”

instrukcja kopiowania dysku 01

instrukcja kopiowania dysku 01

Otwiera się kolejne okno

instrukcja kopiowania dysku 03

instrukcja kopiowania dysku 03

Możemy zauważyć, że sektor końcowy jak też liczba sektorów jest nie ustawiona.

instrukcja kopiowania dysku 04

instrukcja kopiowania dysku 04

wybieramy dysk i upewniamy się że poprawny dysk został ustawiony do kopiowania

instrukcja kopiowania dysku 05

instrukcja kopiowania dysku 05

Teraz już widzimy poprawne wpisy do ilości sektorów do skopiowania jak też i adres końcowego sektora.

instrukcja kopiowania dysku 06

instrukcja kopiowania dysku 06

Teraz musimy wybrać miejsce zapisu obrazu dysku. Pamiętajmy by na dysku było co najmniej tyle miejsca wolnego ile zajmuje kopia dysku. Adresy na dyskach są w takiej samej ilości jeśli chodzi o ich pojemność. Nie można więc zapisać pliku z obrazem dysku 2 tera-bajtowego na dysku 2 tera-bajtowym bo braknie paru sektorów.

instrukcja kopiowania dysku 07

instrukcja kopiowania dysku 07

instrukcja kopiowania dysku 08

instrukcja kopiowania dysku 08

instrukcja kopiowania dysku 09

instrukcja kopiowania dysku 09

Program Pyta nas czy zrobić LOG z operacji kopiowania. Warto to zrobić bo jak się pojawią jakieś uszkodzone bądź nieodczytywalne sektory to będziemy wiedzieli gdzie one występują.

instrukcja kopiowania dysku 10

instrukcja kopiowania dysku 10

Wpisujemy sobie adres gdzie ma się LOG utworzyć wybierając jakiś folder.

instrukcja kopiowania dysku 11

instrukcja kopiowania dysku 11

instrukcja kopiowania dysku 12

instrukcja kopiowania dysku 12

Program pokazuje, który dysk będzie kopiowany, do jakiej lokalizacji i jak nazywał się będzie obraz dysku po skopiowaniu.

instrukcja kopiowania dysku 13

instrukcja kopiowania dysku 13

Tak wygląda postęp kopiowania dysku

instrukcja kopiowania dysku 14

instrukcja kopiowania dysku 14

Na koniec mamy podsumowanie ilości przeczytanych sektorów z uwzględnieniem ile było błędów odczytu.

instrukcja kopiowania dysku 15

instrukcja kopiowania dysku 15

Zrobiliśmy więc proste kopiowanie dysku po to by zrobić jego obraz w pliku. Teraz taki obraz możemy poddawać różnych obróbkom i nie zmienimy jego zawartości.