Awaria macierzy RAID lub NAS

Proces odzyskiwania danych i wskazówki dotyczące najlepszych praktyk

Co się stanie gdy dosięgnie nas awaria macierzy RAID lub NAS?

Proces odzyskiwania danych RAID zwykle obejmuje następujące kroki:

 1. Diagnoza lub potwierdzenie awarii RAID
 2. Staranne ponumerowanie wszystkich napędów
 3. Utworzenie kopi wszystkich dysków w macierzy
 4. Określenie typu RAID
 5. Wyznaczanie dysków właściwych
 6. Znalezienie właściwej kolejności dysków
 7. Ustalanie rozmiaru bloku
 8. Znalezienie początkowych punktów przesunięcia na każdym z dysków
 9. Rozpoczęcie procesu odbudowy macierzy RAID
 10. Weryfikacja integralności danych
 11. Ekstrakcja danych

Odzyskiwanie danych z RAID – dobrze wiedzieć

> Jeśli podejrzewasz, że jeden z dysków w macierzy RAID uległ awarii, nie kontynuuj używania tego systemu. Zwykle otrzymasz ostrzeżenie o błędzie z BIOS-u/BIOS-u SCSI lub wiadomość z urządzenia NAS.

> Nie uruchamiaj poleceń naprawy CHKDSK lub FSCK, chyba że najpierw zobrazowałeś swoje dyski.

> Programy do odzyskiwania danych RAID muszą „przemawiać” bezpośrednio do dysków, bez żadnych kontrolerów RAID. Dlatego każdy dysk należy usunąć i zamontować bezpośrednio w systemie odzyskiwania.

> Większość programów do odzyskiwania danych RAID nie działa z formatami zastrzeżonymi. Partycja musi mieć format NTFS lub EXT2/3. Na przykład nie mogą pracować z konfiguracjami RAID, takimi jak BeyondRAID, które są używane na urządzeniach Drobo. Na potrzeby odzyskiwania danych RAID konfiguracje te należy skonfigurować ręcznie.

> Zanim zaczniesz usuwać dyski z uszkodzonej macierzy RAID, sprawdź dziennik kontrolera RAID, aby zobaczyć, w jakiej kolejności dyski uległy awarii. Im więcej informacji jest zebranych, tym lepiej.

> Gdy usuwasz dyski z serwera lub urządzenia NAS, pamiętaj, aby dokładnie ponumerować wszystkie dyski, pamiętając, że pierwszy dysk będzie zawsze oznaczony jako „0”, a nie „1”. Nigdy nie próbuj zmieniać kolejności dysków.

> Nie używaj obudów USB do przebudowy macierzy RAID, co może zająć wiele godzin. W przypadku korzystania z dysków podłączonych przez USB może to zająć kilka dni (nawet w przypadku korzystania z transmisją danych standardu USB 3.0).

Przed przystąpieniem do procesu odbudowy RAID upewnij się, że utworzyłeś po-sektorowe kopie wszystkich swoich dysków. Zaleca się przeprowadzenie diagnostyki na wszystkich dyskach przed ich obrazowaniem, ponieważ uszkodzone dyski mogą nie przetrwać procesu tworzenia kopi.

Server raid storage Installing hard disk storage

Awaria macierzy RAID lub NAS, jakie kroki podjąć?

Co zrobić, gdy podejrzewasz, że utraciłeś dane z urządzenia pamięci masowej

[!] Zachowaj spokój – niektórzy użytkownicy denerwują się i wpadają w panikę z powodu utraty danych. Zamiast próbować rozwiązań „szybkich napraw”, wycofaj się z sytuacji i zmaksymalizuj prawdopodobieństwo pomyślnego odzyskania danych bez dalszego narażania danych. Uważnie oceń swoje opcje.

[!] Diagnozuj poprawnie – możesz marnować godziny, próbując naprawić nieistniejący problem z dyskiem twardym, dlatego ważne jest, aby poprawnie zdiagnozować podstawową przyczynę problemu dotyczącą utraty danych.

[!] Prawidłowo obsługuj dyski twarde po utracie danych. Niektórzy użytkownicy wpadają w panikę i nie przestrzegają właściwych procedur obsługi dysku twardego. To może być błąd. Na przykład, jeśli dysk ma problemy mechaniczne, nie komplikuj sytuacji, nie przestrzegając odpowiednich środków zapobiegających ESD spowoduje to również problemy z elektroniką dysku.

[!] Unikaj nadmiaru rozwiązań – nie daj się skusić na wdrażanie drastycznych rozwiązań. Próba przywrócenia ustawień fabrycznych macierzy RAID na urządzeniu NAS w nadziei, że naprawi uszkodzoną macierz RAID, zmniejszy lub uniemożliwi szanse na pomyślne odzyskanie danych z uszkodzonej macierzy RAID.

[!] Czasami najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zabranie urządzenia pamięci masowej do profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. Doświadczeni technicy ds. odzyskiwania, którzy codziennie zajmują się utratą danych, będą mieli wiedzę, sprzęt i doświadczenie, aby skutecznie odzyskać wszystkie dane.

O czym należy pamiętać przy zakupie i użytkowaniu dysku NAS

RAID 0 nie zapewnia nadmiarowości danych.

Zwiększa przepustowość danych, ale nie zapewnia nadmiarowości. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, macierz RAID ulegnie uszkodzeniu. Ten dysk będzie musiał zostać naprawiony, aby umożliwić odzyskiwanie danych z macierzy RAID 0.

Jeśli używasz NAS jako serwera plików, nie jest to urządzenie do tworzenia kopii zapasowych. Urządzenia NAS również ulegają awarii.

Z tego powodu często zobaczysz port USB lub port E-SATA na urządzeniu NAS. Umożliwia to użytkownikowi tworzenie kopii zapasowych plików na innym dysku.

Wybierz urządzenie NAS, które korzysta z aktywnego chłodzenia (tj. używa wentylatora) zamiast pasywnego chłodzenia.

Stres termiczny zabija dyski twarde. Powoduje uszkodzenie elektroniki dysku, awarię elementów mechanicznych i może wywołać zjawisko zwane efektem superparamagnetycznym, które powoduje uszkodzenie danych. Z naszego doświadczenia w zakresie odzyskiwania danych NAS wynika, że ​​dyski NAS, które korzystają tylko z pasywnego chłodzenia, mogą zostać uszkodzone przez stres termiczny.

Spróbuj wybrać urządzenie NAS, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio w chmurze. Na przykład wiele urządzeń NAS umożliwia teraz bezpośrednie tworzenie kopii zapasowych na koncie Dropbox co zmniejsza ryzyko pożaru, powodzi, kradzieży i sabotażu w większości dokonywanego przez pracowników.

Staraj się unikać podłączania urządzenia NAS do zasilania sieciowego. W przypadku skoku napięcia ryzykujesz przekształcenie NAS w kosztowny ogranicznik do drzwi. Zamiast tego podłącz go do zasilacza awaryjnego lub do listwy przeciw przepięciowej.
Obecnie wielu użytkowników ma w swoim biurze komputer stacjonarny, który nie jest używany. Instalując w takim komputerze dyski o dużej pojemności, możesz przekształcić go w ekonomiczne rozwiązanie NAS.