Często zadawane pytania dotyczące odzyskiwania danych RAID 5

P: Jaka jest definicja woluminu “RAID 5”?
Odp .: “RAID 5” odnosi się do “Nadmiarowej tablicy niedrogich (lub niezależnych) dysków”, które zostały ustanowione na poziomie 5 lub pasowane z ustawieniem parzystości, objętości. Wolumin RAID 5 jest kombinacją dysków twardych skonfigurowanych do zapisywania danych na trzech (3) lub więcej dyskach.

P: Co to jest “parzystość” lub “dane parzystości”?
Odp .: W konfiguracji RAID 5 na dysk zapisywane są dodatkowe dane, które powinny umożliwić odbudowanie woluminu w przypadku awarii jednego dysku. W przypadku awarii pojedynczego napędu, głośność nadal działa w stanie “awaryjnym” (brak tolerancji błędu). Gdy uszkodzony dysk zostanie zastąpiony nowym dyskiem twardym (o tej samej lub wyższej pojemności), “dane parzystości” zostaną wykorzystane do odbudowania zawartości uszkodzonego dysku na nowym dysku.

P: Jakie są minimalne wymagania dotyczące dysku, aby utworzyć wolumin RAID 5?
Odp .: Zestawy woluminów RAID 5 wymagają co najmniej trzech (3) dysków twardych (najlepiej o tej samej pojemności) do utworzenia i utrzymania woluminu RAID 5. Jeśli jeden dysk ma mniejszą pojemność niż inne, kontroler RAID (czy to sprzętowy, czy programowy) traktuje każdy dysk twardy w macierzy tak, jakby miał mniejszą pojemność i odpowiednio ustawi głośność.

P: Jakie są różnice między konfiguracjami “sprzętowymi” i “programowymi” RAID 5?
Odp .: Dzięki wolumenowi RAID 5 opartemu na oprogramowaniu, dyski twarde używają standardowego mechanizmu do obsługi napędów, a program narzędziowy zarządza dyskami w woluminie. Wolumin RAID 5, który opiera się na sprzęcie do zarządzania, będzie miał fizyczny kontroler (zwykle wbudowany w płytę główną, ale może również być autonomiczną kartą rozszerzeń), który zapewnia odczytywanie i zapisywanie danych na dyskach twardych w woluminie. .

P: Jakie są zalety woluminów RAID 5?
Odp .: Wolumin RAID 5 zapewnia szybszy dostęp do danych i odporność na awarie lub ochronę przed awarią jednego z dysków podczas użytkowania. W przypadku woluminu RAID 5 informacje są rozłożone na paski (lub zapisane) na wszystkich dyskach w macierzy wraz z danymi parzystości. Jeśli jeden z dysków twardych w macierzy zostanie uszkodzony, przestanie działać lub ulegnie awarii, pozostałe dyski twarde będą nadal działać jako wolumin rozłożony bez parzystości i bez utraty danych. Uszkodzony dysk może zostać wymieniony w macierzy o takiej samej lub większej pojemności, a zawarte w nim dane zostaną automatycznie odbudowane przy użyciu danych parzystości zawartych na innych dyskach. Ustalenie woluminu RAID 5 wymaga 3 dysków twardych jako minimum.

P: Jakie są wady konfiguracji RAID 5?
Odp .: Jest kilka wad. RAID 5 powoduje utratę pojemności pamięci równoważnej pojemności jednego dysku twardego z woluminu. Na przykład trzy dołączone dyski twarde 500 GB zawierają 1500 GB (lub około 1,5 TB) pamięci masowej. Jeśli trzy (3) dyski o pojemności 500 GB zostały ustanowione jako konfiguracja RAID 0 (paski), całkowita pamięć danych będzie miała pojemność 1500 GB. Jeśli te same trzy (3) dyski są skonfigurowane jako wolumin RAID 5 (paski z parzystością), użyteczna pojemność przechowywania danych wynosiłaby 1000 GB, a nie 1500 GB, ponieważ 500 GB (równowartość jednej pojemności dysków) byłaby wykorzystana do parzystości. Ponadto, jeśli dwa (2) lub więcej dysków ulegnie awarii lub zostanie uszkodzonych w tym samym czasie, wszystkie dane woluminu będą niedostępne dla użytkownika.

P: Czy dane można odzyskać z ponownie sformatowanego wolumenu RAID 5?
Odp .: Wiele informacji wciąż można odzyskać, w zależności od tego, jak dyski zostały ponownie sformatowane. Ponowne formatowanie woluminu przy użyciu systemu Windows stworzy na przykład coś, co wydaje się być nowym “czystym” woluminem – ale oryginalne dane pozostaną na dysku w “wolnej i dostępnej” przestrzeni. Jednak format niskiego poziomu (zwykle wykonywany przez wbudowane narzędzie kontrolera RAID) “wymazuje” lub zastąpi każdy blok na dysku. W przeciwieństwie do formatu O / S (lub “wysokiego poziomu”) format niskiego poziomu jest zwykle wolniejszy, zajmuje dużo czasu i niszczy oryginalne dane.

P: Czy mogę uruchomić narzędzia do odzyskiwania oprogramowania, aby odzyskać dane o woluminie RAID?
Odp .: Najbezpieczniejsze podejście do odzyskiwania danych z wolumenem RAID (lub dowolnym nośnikiem) polega na przechwytywaniu każdego bloku pamięci na każdym urządzeniu osobno. Uzyskane “obrazy” dysku są następnie wykorzystywane do pomocy w odbudowaniu oryginalnej struktury macierzy i odzyskaniu niezbędnych plików i folderów. Takie podejście ogranicza ciągłą interakcję z mediami i pomaga zachować integralność oryginalnego urządzenia. Jednym z niebezpieczeństw związanych z używaniem oprogramowania do odzyskiwania danych jest zmuszanie głowic odczytujących / zapisujących do wielokrotnego przemieszczania się po obszarach oryginalnego nośnika, które w przypadku uszkodzenia fizycznego mogą ulec dalszemu uszkodzeniu i być może nieodwracalne.

P: Jeśli wolumin RAID 5 nie zostanie zamontowany, czy powinienem zezwolić na “przebudowę”?
Odp .: Jeśli jeden dysk ulegnie awarii w konfiguracji RAID 5, wolumin nadal działa, ale w stanie zdegradowanym (nie zapisuje już informacji o parzystości). Ważne dane powinny zostać natychmiastowo zarchiwizowane i zweryfikowane, aby mogły być użyte przed rozpoczęciem operacji przebudowy. W przypadku danych krytycznych wszystko, co jest używane do odczytu lub zapisu do oryginalnej objętości, stanowi ryzyko. Czy sprzęt działa poprawnie? Czy wszystkie pozostałe dyski w woluminie działają poprawnie? Jeśli nie masz pewności, nie należy wykonywać przebudowy.

P: Jeśli wiele dysków ulegnie awarii w jednym woluminie RAID jednocześnie, czy dane wciąż można odzyskać?
Odp .: W wielu przypadkach odpowiedź brzmi “tak”. Zwykle wymaga, aby dane zostały odzyskane z każdego uszkodzonego dysku twardego indywidualnie przed próbą adresowania pozostałej części woluminu. Jakość i integralność odzyskanych danych będzie zależeć od zakresu szkód poniesionych na każde uszkodzone urządzenie pamięci masowej.

Bez względu na to, jak dyski w macierzy uległy awarii, nasi inżynierowie zajmujący się technologiami RAID 0 wykonają wszystko, aby przywrócić dyski do formy. Kliknij (tutaj) aby skontaktować się z nami. W przypadkach nagłych można dzwonić pod numer alarmowy 603-690-690