Nested RAID

Nested RAID (zagnieżdżony RAID, znany również jako hybrydowy RAID – wiele macierzy RAID, hybrydowy RAID) – połączenie kilku (dwóch lub więcej) poziomów pojedynczej, nadmiarowej macierzy niezależnych dysków twardych. Ten poziom RAID rozwiązuje dwa zadania naraz: łączy niezawodność pamięci z wydajnością przetwarzania danych. Z reguły zagnieżdżony RAID jest używany, gdy konieczne jest zrównoważenie obu wskaźników w maksymalnym stopniu.

Odzyskiwanie danych z macierzy Nested RAID

Oryginalnie zagnieżdżony RAID został opracowany jako sposób na zwiększenie wydajności nadmiarowej macierzy RAID (na przykład RAID-1) lub na zwiększenie niezawodności wydajnego macierzy RAID (na przykład RAID-0).

Zagnieżdżone poziomy RAID są wskazywane przez zestaw liczb, a nie jedną cyfrę, jak na podstawowych poziomach RAID. Hybrydowy (dwuwymiarowy) RAID jest oznaczony dwucyfrową liczbą i zapisywany jest jako “RAID-X + Y” lub “RAID-XY” (w przypadku dwóch poziomów), gdzie X i Y to poziomy podstawowego RAID, tak zwane “komponenty” poziomu zagnieżdżonego.

Przykład zagnieżdżonego RAID jest kombinacją, powiedzmy, RAID-1 i RAID-0, który jest zapisany jako “RAID-10”. W tym przypadku X = RAID-1 i Y = RAID-0. Pierwsza lewa liczba (X) to liczba niższego poziomu, a druga (Y) jest górną liczbą. W tym przypadku niższy poziom to RAID-1, najwyższy poziom to RAID-0. Tak więc, RAID-0 działa na wierzchu RAID-1 (wydajność przewyższa niezawodność).

Kolejność numerów w zagnieżdżonym numerze RAID jest niezwykle ważna. RAID-X + Y i RAID-Y + X to zupełnie różne kombinacje. RAID-Y + X jest zbudowany, zaczynając od RAID-Y poniżej, kończąc z RAID-X na górze. W RAID-X + Y wszystko zbudowane jest dokładnie odwrotnie: X – od dołu, Y – od góry. W rezultacie, RAID-10 i RAID-01, o bardzo podobnej charakterystyce, mają ogromną różnicę, gdy na przykład zawiedzie tablica hybrydowa. Proces regeneracji takich tablic jest inny.

      Poziom          Minimalna liczba dysków        Produktywność          Odporność na awarię         Czytanie              Zapis          
RAID 0+1 3 1/n n − 1 to m(n − 1) (n ⋅ m)X mX
RAID 1+0 4 1/m m − 1 to n(m − 1) (n ⋅ m)X nX
RAID 5+0 6 1 − 1/m 1 to n n(m − 1)X* n(m − 1)X*
RAID 5+1 6 (1 − 1/m) / n 2n − 1 to m(n − 1) + 1 n(m − 1)X* (m − 1)X*
RAID 6+0 8 1 − 2/m 2 to 2n n(m − 2)X* n(m − 2)X*
RAID 6+1 8 (1 − 2/m) / n 3n − 1 to m(n − 1) + 2 n(m − 2)X* (m − 2)X*