Odzyskiwanie danych z macierzy Equallogic

Rozwiązania pamięci masowych SAN z rodziny EqualLogic firmy Dell są znane z łatwego wdrażania, prostego zarządzania i solidnej niezawodności osiąganej dzięki wielu funkcjom bezpieczeństwa. Jednak nawet przy doskonałej odporności na błędy wciąż istnieją wyzwania, z którymi takie macierze mogą nie radzić sobie: błędy administracyjne, przerwy w dostawie prądu, problemy z połączeniem, uszkodzenie danych, problemy z parzystością lub awarie podczas operacji odbudowy macierzy RAID prowadzą do utraty krytycznych plików firmowych a co za tym idzie pilnej potrzebie ich odzyskania. Odzyskiwanie danych z macierzy Equallogic to jedna z trudniejszych operacji w odzyskiwaniu danych z macierzy różnych typów.

Na szczęście UFS Explorer Professional Recovery zawiera specjalne techniki, które umożliwiają radzenie sobie z różnymi konfiguracjami RAID zaimplementowanymi w macierzach pamięci masowej EqualLogic firmy Dell i przywracanie brakujących danych z woluminów EqualLogic.

Mimo to, jak każdy złożony SAN, macierze Dell EqualLogic mają swoje właściwości w wirtualnej translacji przestrzeni adresowej woluminów, a także dystrybucji danych na dyskach w RAID i te aspekty muszą być brane pod uwagę podczas rekonstrukcji RAID i dalszego odzyskiwania utraconych informacji. Poniższy przewodnik opisuje szczegóły procedury odzyskiwania danych dla Dell EqualLogic na przykładzie RAID 6:

  1. Podłącz dostępne dyski RAID 6 do komputera hosta, ustawiając je w prawidłowej kolejności. Maksymalna liczba uszkodzonych komponentów, które macierz może skompensować, zależy od zastosowanego układu RAID.
  2. Zainstaluj UFS Explorer Professional Recovery na komputerze i uruchom oprogramowanie. Otwórz program z podwyższonymi uprawnieniami i w razie potrzeby zmodyfikuj jego ustawienia. Wszystkie dołączone dyski zostaną zaprezentowane w lewym panelu okna głównego.
  3. Otwórz narzędzie RAID Builder i złóż wirtualny RAID 6 z jego dysków składowych.
   1. Utwórz nową macierz RAID i dodaj każdy z dysków do macierzy RAID we właściwej kolejności. Jeśli brakuje niektórych składników, dodaj symbole zastępcze, aby je wskazać za pomocą odpowiedniego narzędzia z paska narzędzi.
   2. W arkuszu konfiguracji wybierz „RAID 6” jako poziom RAID i „Compact Left-Symmetric” jako algorytm rozkładu parzystości. Następnie zmień algorytm Q-stripe w polu poniżej na „Diagonal XOR z dystrybucją Dell EqualLogic”.
   3. Określ prawidłową pozycję początkową dla wszystkich składników RAID: w tym celu wybierz dowolny z nich i uzyskaj instrument „Edytuj zakres składników” z paska narzędzi. W otwartym oknie wpisz właściwy sektor startowy i zastosuj te parametry do wszystkich komponentów, umieszczając znacznik wyboru obok odpowiedniej opcji.
   4. Na koniec naciśnij „Zbuduj RAID”, aby zamontować pamięć masową na liście urządzeń.
  4. Zdefiniuj wolumin logiczny w zrekonstruowanej tablicy. Otwórz menedżera partycji dla zmontowanego wirtualnego macierzy RAID i podaj poprawny początek obszaru danych w polu „Start (sektor)”. Naciśnij przycisk „Definiuj” i potwierdź określone parametry.
  5. Otwórz wolumin zdefiniowany w kroku 4 jako oddzielny magazyn wirtualny. Otwórz partycję jako dysk wirtualny, korzystając z odpowiedniej opcji w menu kontekstowym. Ta operacja spowoduje zamontowanie go na liście magazynów w lewym okienku.
  6. Zamontuj mapę danych woluminu EqualLogic na liście podłączonych magazynów. Mapa danych woluminu jest niezbędna do prawidłowego odczytu danych w woluminie EqualLogic. UFS Explorer współpracuje z plikami map w formacie .dsk, które są tworzone poprzez konwersję metadanych woluminu.
  7. Build Span składający się ze zdefiniowanego woluminu wirtualnego i mapy danych woluminu. Dodaj wirtualny wolumin otwarty w kroku 5 i mapę danych z kroku 6 do nowej macierzy dyskowej. W arkuszu konfiguracyjnym ustaw “Poziom RAID” jako “Rozpiętość magazynów” i zbuduj magazyn.
  8. Otwórz „Nieznaną” partycję zamontowaną na zmontowanym Span jako dysk wirtualny. W tym celu wybierz opcję „Otwórz partycję jako dysk wirtualny” z menu kontekstowego. Otwarta pamięć masowa będzie prawidłową wirtualną reprezentacją Twojego woluminu EqualLogic.
  9. Przeskanuj partycję w otwartej pamięci wirtualnej, aby odzyskać usunięte lub utracone pliki. Wybierz tę partycję i wybierz opcję „Skanuj w poszukiwaniu utraconych danych” z jej menu kontekstowego. W razie potrzeby zmodyfikuj parametry procedury, a następnie naciśnij „Rozpocznij skanowanie”.
  10. Wybierz odzyskane elementy, których potrzebujesz i skopiuj je do dowolnego bezpiecznego magazynu.

Poczekaj, aż program zakończy proces skanowania. Następnie zbadaj zrekonstruowany system plików, aby zlokalizować niezbędne foldery i pliki. Naciśnij „Zdefiniuj wybór”, zaznacz elementy, które chcesz zapisać, a następnie kliknij i naciśnij „Zapisz wybór”. W otwartym oknie podaj dowolny bezpieczny folder docelowy dla odzyskanych danych.

 

Jak odzyskać dane z DELL EqualLogic za pomocą UFS Explorer Professional Recovery. Oryginalny film instruktażowy.

Podane na filmie dwa przykłady dotyczą odzyskiwania danych z macierzy RAID 6 w przypadku jak będzie ona zdegradowana poprzez wypadnięcie z niej jednego lub dwóch dysków.

Macierz w obu przypadkach składa się z 5-ciu dysków i posiada stripe size 64KB.

Na końcu gdy tworzona jest macierz JBOD zawiera ona plik z metadanymi. Nasza firma po analizie macierzy (zwykle zdalnej) może stworzyć taki plik, dzięki któremu można będzie odzyskać dane we własnym zakresie przy pomocy programu UFS explorer.

Zapraszamy do konsultacji – nasi specjaliści są gotowi odzyskać dane z macierzy Equallogic