RAID 50

Przykładowa macierz JBOD

RAID 50. Ta tablica ma znaczące różnice w porównaniu z typową macierzą RAID 5. Szybkość zapisu wzrasta w porównaniu z prostą macierzą RAID 5. Tablica może przetrwać pojedynczą awarię dysku. RAID 50 jest używany do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii dwóch dysków jednocześnie w jednym zestawie RAID 5.

Raid 50 schemat

Szczegółowo omówiliśmy RAID 5. Załóżmy, że mamy napęd 12 x 1 TB w naszym przykładzie RAID50. Utwórz dwie macierze RAID5 z sześciu dyskami. Sześć napędów, mniej napędu parzystości, razy przestrzeń najmniejszej napędu zapewnia 5 TB miejsca dla każdej z dwóch tablic.

Teraz możemy przeciągnąć dwie tablice przy użyciu RAID0. Dlatego ostatnia tablica ma rozmiar 10TB. W ten sposób kończy się tablicą 1TB pod koniec dnia.

Korzyścią z tego jest to, że możesz stracić pojedynczy dysk z obydwu tablic i nadal mieć wszystkie Twoje dane. Problem polega na tym, że trzeba będzie odbudować macierz 5TB-ajtową RAID 5w czasie awarii napędu. Podczas gdy tablica jest przebudowana, ta tablica jest podatna na utratę danych w przypadku awarii innego napędu. Jeśli utracisz dwa dyski z dowolnej tablicy, utracisz wszystkie dane.

Raid 50 schemat 3