Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 51

Nigdy nie widziałem RAID 51 faktycznie zaimplementowanego na żywo. Zaleta RAID 51 to nadmiarowość. Załóżmy, że mamy dwanaście napędów 1TB. RAID 51 wymaga dwóch macierzy RAID 5, które w naszym przypadku będą składać się z sześciu dysków każda, a każda tablica będzie produkować 5 TB. Ta tablica 5 TB łączy się ze sobą, utrzymując całkowitą powierzchnię użytkową do zaledwie 5 TB. Korzyścią z tego jest to, że można stracić wiele dysków; W rzeczywistości można stracić siedem z dwunastu dysków (najlepszy przypadek) i nadal mieć wszystkie dostępne dane. Nawet utrata trzech dysków, w dowolnej kombinacji, nie spowoduje utraty danych. Problem polega na tym, że koszty tego rodzaju redundancji są nieco drogie i jako takie są bardzo rzadko używane, jeśli w ogóle.