RAID 60

Przykładowa macierz JBOD

RAID 60 składa się z dolnych tablic RAID 6, paskowych dla dodatkowej wydajności. RAID 60 jest używany głównie w przypadku, gdy Twoja tablica staje się dość duża. Powiedziałbym, że potrzebujesz 16 lub więcej dysków przed instalacją, tak jak jest to uzasadnione.