RAID Z2

RAID-Z2 to macierz zbudowana analogicznie do RAID-Z. Może korzystać z dwóch dysków przechowujących dane parzystości. Taki system działa nawet wtedy, gdy dwa dyski ulegną awarii z powodu użycia dwóch sum kontrolnych.

RAID Z2 ma wiele wspólnego z RAID-6. System RAID Z2 jest również nazywany systemem “podwójnego bloku”, tworzy nadmiarowość, wykraczając poza tradycyjne systemy plików. Pozwala na utworzenie do trzech kopii ważnych danych (metadanych systemu plików) na jednym dysku. Ten sam mechanizm w RAID Z2 jest również otwarty dla prostych plików użytkownika.

Pod warunkiem, że puli RAID Z2 składa się z kilku dysków, wtedy, jeśli jest wolna przestrzeń w macierzy, kopie będą dystrybuowane na nim. Jeśli dysk w macierzy jest tylko jeden, dane znajdujące się w niej będą zlokalizowane w maksymalnej odległości od siebie. Taki system może być bardzo przydatny dla użytkowników laptopów.