Odzyskiwanie danych z macierzy RAIDn

RAIDn (zwany również RAID n lub RAID-n) jest całkowicie nowym algorytmem RAID. Technologia systemu pamięci masowej, dostosowana do zmiennej ochrony danych, w oparciu o potrzeby użytkownika, co pozwala na zwiększenie wydajności systemu poprzez oszczędność części zasobów i procesów.

Jak można się domyślić z nazwy tego poziomu, ten RAID ma n-tą liczbę pomiarów / poziomów. W porównaniu do tradycyjnych macierzy i poziomów, nowy RAIDn ma ogromną przewagę, ponieważ łączy w sobie zalety zaledwie dziesięciu poziomów, znając ich właściwości w jednej macierzy.

Jakie zalety daje system RAIDn użytkownikowi?

  • Minimalna nadmiarowość (liczba uszkodzonych dysków podlegających obowiązkowemu odzyskowi)
  • Maksymalna redundancja (liczba wadliwych dysków podlegających możliwemu odzyskaniu)
  • Doskonała szybkość odczytu i zapisu danych
  • Przydatność korzystania z pojemnika

W ten sposób RAIDn oferuje idealne warunki do przesyłania i odczytu danych bez zawyżonego paska wartości.