Tagged: Drobo

Takie systemy plików zajmują przestrzeń przeznaczoną dla nich i nie mogą zobaczyć oddzielnych dysków za pośrednictwem kontrolera RAID. Czysty system plików zakłada, że ​​cała przestrzeń przeznaczona na to jest jednolita.

hybrydowy fs 0

Hybrydowy system plików i RAID

W chwili obecnej istnieją dwa typy systemów plików – “czyste” systemy plików, takie jak NTFS, EXT, XFS i hybrydowe systemy plików, takie jak BTRFS, ZFS, a do pewnego stopnia BeyondRAID. “Czyste” systemy plików działają...