Tagged: odzyskiwania utraconych danych z macierzy RAID 5

Dane są usuwane ze wszystkich dysków w macierzy, ale dla każdego paska w macierzy (jeden blok paska na każdy dysk) rezerwowany jest jeden blok do przechowywania sumy kontrolnej obliczonej ze wszystkich bloków w tym samym pasku. Tablica wykazuje dużą szybkość odczytu, ale spadek prędkości zapisu spowodowany jest koniecznością ponownego obliczenia sumy kontrolnej i zapisania jej wraz z nowymi danymi. Aby zapobiec wąskim gardłom, dane sumy kontrolnej odpowiednich pasków są przeplatane danymi ze wszystkich dysków w macierzy. Jeden dysk macierzy jest wymagany do przechowywania bloków parzystości, więc dostępna pojemność macierzy będzie mniejsza niż łączna pojemność wszystkich dysków na dysk – wciąż lepsza niż RAID1, która daje tylko 50%.

Yodot Hard Drive Recovery 0

Yodot Hard Drive Recovery

Jak odzyskać dane z macierzy RAID 5 RAID 5 to macierz złożona z co najmniej trzech i często pięciu lub więcej dysków twardych, które są używane jako jeden dysk. Po dodaniu danych do macierzy...