Tagged: odzyskiwanie danych raid 1 warszawa

Dane na takiej macierzy stają się niedostępne tylko w przypadku awarii obu dysków, co jest dość rzadkie. Konsekwencje dla działania systemu w przypadku awarii jednego dysku będą zależały głównie od funkcji oprogramowania oraz jakości wykonania sprzętowego kontrolera RAID.