Tagged: Odzyskiwanie danych RAID 1

Często zdarza się, że macierz działa przez długi czas z jednym dyskiem, a informacje na dyskach w macierzy są różne. Dlatego w przypadku awarii macierzy lustrzanej lepiej jest pracować z obydwoma dyskami, ponieważ nie ma całkowitej pewności, że pracowały synchronicznie do ostatniej chwili. Samo odzyskiwanie informacji z takiej tablicy nie różni się od odzyskiwania informacji z oddzielnego dysku, ponieważ podczas zapisywania ich w tablicy nie zachodzą żadne przekształcenia danych.