Tagged: odzyskiwanie danych z mac

Dodawanie zestawu RAID w programie do odzyskiwania danych umożliwia symulowanie konfiguracji RAID na podstawie funkcji RAID wbudowanej w system Mac OS X. Jest to przydatne w przypadku, gdy konfiguracja RAID nie zostanie zainstalowana lub zostanie rozpoznana jako pojedyncza.