TRYBY PRAC

Poniżej przedstawiamy tryby prac związanych z analizą macierzy RAID dotyczące czasu realizacji.

TRYBY PRAC NAD ANALIZĄ MACIERZY

Standardowy
0 *
Tylko dni robocze
praca w godzinach pracy firmy od godz 8:00 do 18:00
Przyspieszony
500
Tylko dni robocze
praca w godzinach pracy firmy od godz 8:00 do 18:00
Ekspresowy
1000
Tylko dni robocze
nieustanna praca do uzyskania efektów ekspertyzy

Tryby prac nad analizą macierzy RAID są zależne od czasu w jakim  następuje podjęcie prac związanych z analizą.

Tryb standardowy – oznacza, że macierz po dostarczeniu do laboratorium jest analizowana zgodnie z kolejką przydzielania zleceń.

Tryb przyspieszony – oznacza, że prace nad analizą podejmowane są natychmiast i trwają do przedstawienia efektów analizy. Prace prowadzone są w godzinach pracy firmy oraz tylko w dni robocze. Odzyskiwanie danych rozpoczyna się po akceptacji wyników analizy i prowadzone jest również w godzinach pracy firmy i tylko w dni robocze.

Tryb ekspresowy – w tym trybie podejmujemy prace natychmiast po otrzymaniu nośników, pracujemy przez 24h w dni robocze i święta aż do otrzymania efektów analizy. Odzyskiwanie danych następuje natychmiast po akceptacji wyników analizy.

* ) oznacza, że nie ma dopłaty do analizy