Typy awarii macierzy RAID

Poniżej przedstawiamy typowe uszkodzenia macierzy raid związane z awariami podzespołów składowych macierzy.

Awaria dysku twardego
Awaria dysku w macierzy RAID
Awaria podzespołu mechanicznego dysku twardego
Awaria lub uszkodzenie elementu elektroniki dysku twardego
Awaria mikro-oprogramowania
Awaria sterownika systemowego macierzy RAID
Awaria sterownika oraz uszkodzenie konfiguracji macierzy RAID
Awaria sterownika sprzętowego macierzy RAID
Fizyczne zużycie dysku
Niezgodność typów dysków w macierzy RAID
Powierzchnia magnetyczna nośnika w macierzy
Przegrzanie dysku w macierzy RAID
Przegrzanie sprzętowego kontrolera macierzy RAID
Skok napięcia
Przypadkowa awaria dysku twardego
Uszkodzenie dysku twardego
Uszkodzenie głowicy
Uszkodzenie macierzy RAID
Uszkodzenie spowodowane wibracjami
Uszkodzenie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, powodzią i pożarem
Uszkodzone sektory
Uszkodzony silnik
Zanieczyszczenie
Zanik lub awaria napięcia


Błąd ludzki

Błąd użytkownika macierzy raid
Nadpisanie plików baz danych
Nadpisanie pliki
Nadpisanie plików konfiguracyjnych macierzy RAID
Nadpisanie ustawień w kontrolerze macierzy RAID
Niepoprawne ustawienie macierzy RAID
Niepoprawne zastąpienie elementów nośnika
Przypadkowe usunięcie plików
Przypadkowe usunięcie rekordów
Sabotaż pracownika
Sformatowanie dysków / macierzy
Sformatowanie partycji
Zagubione / zapomniane hasło