TYPY RAID

Podsumowanie najczęściej używanych poziomów macierzy RAID

  • RAID 0:  Najszybszy i najskuteczniejszy poziom, ale nie zapewnia tolerancji na błędy
  • RAID 1:  Wydajne, odporne na uszkodzenia środowiska, ale wymagają podwójnego zabezpieczenia (drugiego dysku)
  • RAID 5:  Najlepszy wybór dla środowisk wielo-użytkowych, które nie są wrażliwe na wydajność zapisu
  • RAID 10:  Idealny do środowisk, które wymagają 100% nadmiarowości z usprawnioną wydajnością we/wy i mogą sobie pozwolić na taką inwestycję
  • RAID 50:  Działa najlepiej, gdy jest używany z danymi, które wymagają wysokiej niezawodności, wysokich częstotliwości żądań i wysokich szybkości przesyłania danych
  • RAID 0+1:  Optymalne dla zastosowań wymagających zarówno tolerancji i wydajności. Zapewnia doskonałą, ale dodatkową inwestycję
  • RAID 1E:  Doskonały wybór dla małych baz danych lub innych środowisk, które wymagają odporności na błędy, ale mają małe wymagania dotyczące pojemności
  • RAID 6:  Idealny dla organizacji wszystkich rozmiarów wymagających dobrego zabezpieczenia danych, dużej szybkości odczytu i dobrej wydajności