Odbudowa macierzy dyskowej RAID 0

Wprowadzenie RAID to stara, sprawdzona i niezawodna technologia. RAID to skrót od Rebundant Array of Independent Drives. Co to znaczy? Mówiąc prościej, jest to urządzenie, które łączy kilka dysków w jeden dysk i łączy je na różne...