Jakie są przyczyny awarii RAID 5

Jakie są przyczyny awarii RAID 5 pokazujemy listę najczęstszych

Uszkodzenie sprzętu

 • Wiele awarii dysków twardych
 • Awaria kontrolera RAID
 • Błąd baterii kontrolera

Kwestie ochrony środowiska

 • Przerwa w zasilaniu
 • Przegrzanie
 • Katastrofy naturalne, takie jak powódź lub pożar

Błędy ludzkie

 • Resetowanie konfiguracji sterownika
 • Inicjalizacja macierzy RAID
 • Usuwanie woluminów lub formatowanie
 • Niewłaściwa wymiana dysku
 • Odbudowa RAID z inną konfiguracją
 • Przerwanie procesu odbudowy
 • Importowanie konfiguracji do niezgodnego oprogramowania