vRAID 6

vRAID 6 jest analogiem macierzy RAID 6, która zapewnia ochronę danych, gdy dwa dyski w tablicy są jednocześnie niszczone jednocześnie. Osiąga się to poprzez indywidualną podwójną parzystość każdego tomu logicznego.

vRAID 6 nie może pochwalić się wysoką szybkością zapisu/odczytu, ponieważ bit parzystości musi zostać obliczony i napisany dwukrotnie. Ten system jest zalecany do stosowania, gdy dane na dyskach są rzadko wymagane. Z reguły dyski PATA są używane do takich celów.