WMware

VMware jest dostawcą oprogramowania do wirtualizacji i cloud computing z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii. Firma VMware jest założona w 1998 roku i jest spółką zależną Dell Technologies. Firma EMC Corporation nabyła w 2004 r. VMware; EMC został później nabyty przez Dell Technologies w 2016 roku. VMware opiera swoje technologie wirtualizacji na swoim wirtualnym hypervisorze ESX / ESXi w architekturze x86.

Dzięki wirtualizacji serwera VMware na serwerze fizycznym zainstalowany jest hypervisor umożliwiający pracę wielu maszynom wirtualnym (VM) na tym samym serwerze fizycznym. Każda maszyna wirtualna może uruchamiać własny system operacyjny (OS), co oznacza, że wiele systemów operacyjnych może działać na jednym fizycznym serwerze. Wszystkie maszyny wirtualne na tym samym serwerze fizycznym dzielą się zasobami, takimi jak sieciowanie i pamięć RAM.

VMware headquarters

Produkty VMware
Produkty VMware obejmują wirtualizację, narzędzia do zarządzania siecią i zabezpieczeniami, oprogramowanie dla centrum danych i oprogramowanie do przechowywania danych.

Centrum danych i infrastruktura chmury VMware vSphere to pakiet produktów do wirtualizacji firmy VMware. VMware vSphere, znane jako infrastruktura VMware przed rokiem 2009, obejmuje ESXi, vCenter Server, vSphere Client, vMotion i wiele innych. Od kwietnia 2017 najaktualniejszą wersją jest vSphere 6.5, która jest dostępna w trzech wersjach: Standard, Enterprise i Enterprise Plus.

Sieć i bezpieczeństwo
VMware NSX to wirtualna aplikacja do tworzenia sieci i zabezpieczeń utworzona po zakupieniu przez firmę VMware Nicera w 2012 roku. NSX umożliwia administratorowi wirtualizowanie elementów sieciowych, umożliwiając im rozwój, wdrażanie i konfigurowanie wirtualnych sieci i przełączanie się za pośrednictwem oprogramowania, a nie sprzętu. Warstwa oprogramowania znajduje się na górze hypervisor, aby administrator mógł podzielić sieć fizyczną na wiele wirtualnych sieci.

VMware vRealize Network Insight to narzędzie do zarządzania operacjami sieciowymi, które umożliwia administratorowi planowanie mikrosegmentacji i sprawdzanie stanu VMware NSX. VRealize Network Insight opiera się na technologii z nabycia przez firmę VMware Arkin w 2016 roku. VRealize Network Insight zbiera informacje z menedżera NSX; wyświetla błędy w interfejsie użytkownika, które pomaga rozwiązywać problemy z środowiskiem NSX.

Platforma SDDC
VMware Cloud Foundation to zintegrowany pakiet oprogramowania, który łączy w architekturze vSphere, VMware Virtual SAN (vSAN) i VMware NSX w jedną platformę za pośrednictwem modułu SDDC Manager. Administrator może wdrożyć pakiet jako lokalną chmurę lub uruchomić ją jako usługę w obrębie publicznej chmury. Administrator może bezzwłocznie dostarczyć aplikację bez oczekiwania na sieć lub magazyn.

Magazynowanie i dostępność
VMware vSAN to oprogra- mowanie pamięci masowej, wbudowane w hypervisor ESXi i zintegrowane z vSphere; to maskuje miejsce na dysku z wielu hostów ESXi i zapewnia je poprzez inteligentne strategie, takie jak ograniczenia ochrony, cienkie udostępnianie i usuwanie skryptów.

VMware Site Recovery Manager (SRM) jest produktem do zarządzania odzyskiwaniem po awarii, który umożliwia administratorowi utworzenie planów odzyskiwania, które są automatycznie wykonywane w przypadku awarii. Menedżer odzyskiwania witryn umożliwia administratorom automatyczne porządkowanie przełączania awaryjnego i zwrotu zapasów maszyn wirtualnych. SRM integruje się również z NSX w celu zachowania polityki sieciowej i bezpieczeństwa na migrowanych maszynach wirtualnych.

VMware vCloud NFV to platforma wirtualizacji platformy, która umożliwia usługodawcy uruchamianie funkcji sieciowych w postaci wirtualnych aplikacji różnych dostawców. NFV zapewnia takie same korzyści wirtualizacji i chmury do dostawcy usług komunikacyjnych, który wcześniej polegał na sprzęcie.

Platforma zarządzania chmurami
Pakiet vRealize Suite to grupa oprogramowania umożliwiającego tworzenie i zarządzanie chmurami hybrydowymi. Pakiet vRealize zawiera operacje vRealize, vRealize Log Insight, vRealize Automation oraz vRealize Business for Cloud. Dzięki temu pakietowi administrator może wdrażać i zarządzać maszynami wirtualnymi na wielu hypervisorach lub platformach cloudowych z jednej konsoli zarządzania.

Obszar roboczy cyfrowy
Workspace ONE umożliwia administratorowi sterowanie urządzeniami przenośnymi i wirtualnymi komputerami stacjonarnymi i aplikacjami z jednej platformy zarządzania wdrożonych zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Pakiet Workspace ONE obejmuje VMware AirWatch, Horizon Air i Identity Manager.

Identity Manager korzysta z technologii pochodzącej z przejęcia TriCipher przez firmę VMware w 2010 roku. Jest tożsamość jako produkt usługowy, oferujący funkcje jednokrotnego logowania (SSO) dla aplikacji internetowych, cloudowych i mobilnych. Menedżer tożsamości udostępnia użytkownikowi SSO dowolną aplikację z dowolnego urządzenia w oparciu o założone zasady.

Zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa
VMware AirWatch to platforma oprogramowania do zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa (EMM), która umożliwia administratorowi wdrażanie i zarządzanie mobilnymi urządzeniami, aplikacjami i danymi. Celem oprogramowania EMM jest zabezpieczenie aplikacji korporacyjnych i danych, które są dostępne z dowolnego urządzenia w dowolnej sieci.

Osobisty Pulpit
VMware Fusion to oprogramowanie wirtualizujące system Windows na komputerach Mac. Oprogramowanie pozwala użytkownikowi na przełączenie się na Mac OS i udostępnianie danych między dwoma systemami operacyjnymi bez konieczności ponownego uruchamiania. Zapewnia również użytkownikowi dostęp do aplikacji systemu Windows na pasku narzędzi Mac za pośrednictwem trybu Jednostka. Fusion umożliwia administratorowi uruchamianie Linuksa oraz wielu innych systemów operacyjnych na komputerze Mac.